• 18 November 2010
  • Українська мова
  • Автор: Polik9191

  По плану опытная машинистка набирает рукопись статьи за 12 часов. Через 2,5 часа после начала работы к ней присоединилась практикантка, и совместно они закончила набор на 3 час раньше запланированного срока. Сколько часов понадобилось бы на набор рукописи практикантке?

  • 18 November 2010
  • Ответ оставил: 95624

  Пусть х - скорость печатания машинистки, у - практикантки.

  Тогда

  составим систему

  12х=1

  2.5х+(х+у)6.5=1

  решаем

  х=1/12

  2.5/12+6.5/12+6,5у=1

  6,5у=1-9/12

  6,5у=1/4

  у=1/26

  Далее находим сколько часов понадобится практикантке

  у=1/26

  26у=1

  Ответ: Понадобится 26 часа

   

   

  Оцени ответ
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету школьной программы: українська мова.
  На сегодняшний день (27.09.2021) наш сайт содержит 16352 вопросов, по теме: українська мова. Возможно среди них вы найдете подходящий ответ на свой вопрос.

Последние опубликованные вопросы

Зробіть повний синтаксичний розбір речення, визначить смислові зв'язки Верби плачуть в лугах над Десною, і сльозинки пливуть за водою. Складіть речення з поданими сполученням слів. (Не)дочитана книга; (не)вигадана, а справжня історія; грядка (не)прополота; (не)продумана добре відповідь; (не)полагоджений дідусем тин; (не)скошена тр... відреагувати словосполучення: виключення з правопису,меблева фабрика, адрес школи, воєнне училище, заставити прочитати, наболівше читання, самі кращі друзі, біла тюль, два фахівця, зустріч із почат... Ґренджоли лексичне значення замінити де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками. рушник із льону —, малюнки сестри —, форма залізничника —, директор фірми —, вправа з матема... Комп'ютер не замінить людині книжки,тому щокомпанія не заменит людини книги тому щьо Поясніть значення і вживання слів: "Догляд – огляд; Капсула – капсуль; Людний – людський; Хворобливий – хворовитий." Провідміняти селище Залізці Провід інститут слово селище Залізці Провідміняти слово селище скласти речення зі словом "особистісний" і утворити від слова інженер присвійний прикметник будь ласка Як звати маму Таваса шевченка?
*{ message }*