• 13 November 2010
  • Українська мова
  • Автор: Кекс67

  Брат старше сестры на 4 года. Отец сказал сыну: Мне 30 лет. Если через 2 года я сложу твой возраст и возраст твоей сестры, то результат будет меньше моего возраста в 2 раза. Определите, сколько лет будет брату и сестре сейчас и сколько будет каждому из низ через 2 года.

  • 13 November 2010
  • Ответ оставил: Volovenko1999

  Пусть Х - возраст сестры
  тогда Х +4 - возраст брама
  по словам отца: (х+4)+х=(30+2):2

  x+4+x=32:2 \\ 2x+4=16 \\ 2x=16-4 \\ 2x=12 \\ x=6
  через 2 года 
  сестре  6 лет
  брату 6+4=10 лет 
  в настоящее время 
  сестре: 6-2=4 лет 
  брату 10-2=8 лет 

  Оцени ответ
  • 13 November 2010
  • Ответ оставил:

  30+2=32г будет отцу
  32:2=16л вместе брату и сестре
  16-4=12л если бы поровну
  12:2=6л сестре через 2 года
  6-2=4г сейчас сестре
  6+4=10л брату через 2 года
  10-2=8л сейчас брату

  Оцени ответ
  • НЕ НАШЛИ ОТВЕТ?
  Если вас не устраивает ответ или его нет, то попробуйте воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету школьной программы: українська мова.
  На сегодняшний день (28.07.2021) наш сайт содержит 16352 вопросов, по теме: українська мова. Возможно среди них вы найдете подходящий ответ на свой вопрос.

Последние опубликованные вопросы

Зробіть повний синтаксичний розбір речення, визначить смислові зв'язки Верби плачуть в лугах над Десною, і сльозинки пливуть за водою. Складіть речення з поданими сполученням слів. (Не)дочитана книга; (не)вигадана, а справжня історія; грядка (не)прополота; (не)продумана добре відповідь; (не)полагоджений дідусем тин; (не)скошена тр... відреагувати словосполучення: виключення з правопису,меблева фабрика, адрес школи, воєнне училище, заставити прочитати, наболівше читання, самі кращі друзі, біла тюль, два фахівця, зустріч із почат... Ґренджоли лексичне значення замінити де це можливо, наведені конструкції синонімічними словосполученнями іменників із прикметниками. рушник із льону —, малюнки сестри —, форма залізничника —, директор фірми —, вправа з матема... Комп'ютер не замінить людині книжки,тому щокомпанія не заменит людини книги тому щьо Поясніть значення і вживання слів: "Догляд – огляд; Капсула – капсуль; Людний – людський; Хворобливий – хворовитий." Провідміняти селище Залізці Провід інститут слово селище Залізці Провідміняти слово селище скласти речення зі словом "особистісний" і утворити від слова інженер присвійний прикметник будь ласка Як звати маму Таваса шевченка?
*{ message }*